Umowa przedwstępna przy kupnie mieszkania

Kiedy znajdziesz idealne mieszkanie na sprzedaż od dewelopera, strony zazwyczaj nie podpisują ze sobą od razu umowy ostatecznej w kancelarii notarialnej. Poprzedzona jest ona umową przedwstępną. Czym dokładnie jest ta umowa? Jakie informacje zawiera? W jaki sposób jest podpisywana? Poniższe porady zostały przygotowane przez porady.prawne.online.

Co to jest umowa przedwstępna?

Umowa podpisywana przy zakupie mieszkania jest dokumentem przedwstępnym, mającym na celu zabezpieczenie interesów stron – kupującego i sprzedającego. Jest to dokument stosowany w sytuacji, gdy nie jest jeszcze możliwe zawarcie ostatecznej umowy kupna-sprzedaży skutkującej przeniesieniem prawa własności. Umowę podpisuje się, gdy mieszkanie jest jeszcze na etapie budowy, a więc nie ma jeszcze możliwości jego odbioru. Jest to wówczas forma oświadczenia woli stron, że w przyszłości będą chciały zawrzeć umowę ostateczną. Zawarte w niej postanowienia wiążą zarówno kupującego, jak i sprzedającego.

Jaka jest treść umowy przedwstępnej?

Umowa przedwstępna zawiera informacje o projekcie, zobowiązaniach dewelopera i płatnościach, które mają być dokonane. W umowie przedwstępnej umieszcza się następujące postanowienia: określenie stron umowy przedwstępnej, wskazanie przedmiotu umowy, – cenę za nabycie nieruchomości. Ponadto, umowa może zawierać inne elementy, takie jak terminy zawarcia umowy przyrzeczonej.

Jak podpisuje się umowę przedwstępną kupna mieszkania?

Przy sprzedaży nieruchomości w kancelarii notarialnej może być wymagany depozyt lub zaliczka. Dobrym pomysłem jest również posiadanie umowy podpisanej przez obie strony na wypadek sporu. Jeśli jednak umowa zostanie rozwiązana z powodu okoliczności zewnętrznych, np. nieudzielenia kredytu przez bank, sprzedający jest zobowiązany do zwrotu zadatku. Umowa przedwstępna jest ważna do czasu realizacji inwestycji. Jak kupić mieszkanie po umowie przedwstępnej? Gdy mieszkanie jest gotowe do odbioru, między stronami zawarta jest już właściwa umowa, której skutkiem jest przeniesienie prawa własności do nieruchomości.