Informacje niejawne

Przy dużej konkurencji pośród wielu firm, coraz większą wagę przykłada się do zachowania tajemnicy firmowej oraz informacji niejawnych.
Oczywiście informacje niejawne występują też w wielu firmach realizujących przetargi dla wojska czy też innych podmiotów gospodarczych, które ze względu na swoją specyfikę muszą zachować tajemnicę. Ochronę takich informacji zapewniają instruktorzy przeprowadzający specjalne szkolenie dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa porzemysłowego.
Specjalnie przeszkoleni przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego instruktorzy, mogą wystawić danemu zakładowi świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego. Jest to dokument, który pozawala na podjęcie starań o wygranie przetargu wymagającego takiego świadectwa.
Otrzymanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego uwarunkowane jest pozyskaniem całego szeregu certyfikatów przez zakład- od zatrudnienia odpowiednich osób, przez przeszkolenie pracowników po wyposażenie firmy w odpowiedni certyfikowany sprzęt.
Zdobycie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz możliwość obracania informacjami niejawnymi jest to kosztowne przedsięwzięcie, jednak dla firm coraz częściej opłacalne, ponieważ taka inwestycja szybko się zwróci.